Matlab – Pisagor Dik Üçgenleri

Kenarları {a,b,c} şeklinde verilen dik üçgenin kenar uzunlukları toplamı p=a+b+c olsun. Özel olarak p=120 alınırsa, (pisagor bağıntısından dolayı) {20,48,5}, {25,45,51},{30,40,50} olmak üzere sadece 3 dik üçgen bu şartı sağlar.

Continue reading

Matlab Length Fonksiyonunu Yazmak – Try Catch Öneği

Matlabda try-catch kullanımına bir örnek olsun diye hazırlanmış bir örnektir.

Length fonksiyonu : verilen bir dizinin uzunluğunu bulmak için kullanılır. Bu fonksiyonu hiç kullanmadan verilen bir dizinin uzunluğunu bulan matlab programını yazınız.

Continue reading

matlabsorua

Matlab GUI Kullanarak Excelden Veri Okuma ve Yazma

Uygulamada İki farklı figür kullanılmış ve aralarında veri transferi yapılmıştır. Harf Notu ver butonuna basılınca input dialog kutusu açılıp harf notu aralıkları istenmektedir ve ok butonuna basıldığında ilk figür silinip ikinci figüre geçmektedir. Kullanılan microsoft excell dosyasının ismi sonuc.xlsx dir.

Continue reading