Matlab – Pisagor Dik Üçgenleri

Kenarları {a,b,c} şeklinde verilen dik üçgenin kenar uzunlukları toplamı p=a+b+c olsun. Özel olarak p=120 alınırsa, (pisagor bağıntısından dolayı) {20,48,5}, {25,45,51},{30,40,50} olmak üzere sadece 3 dik üçgen bu şartı sağlar.

Continue reading

Matlab Length Fonksiyonunu Yazmak – Try Catch Öneği

Matlabda try-catch kullanımına bir örnek olsun diye hazırlanmış bir örnektir.

Length fonksiyonu : verilen bir dizinin uzunluğunu bulmak için kullanılır. Bu fonksiyonu hiç kullanmadan verilen bir dizinin uzunluğunu bulan matlab programını yazınız.

Continue reading