Matlab : Kaos Oyunu İle Fraktal Şekillerin Çizimi – Sierpinski Üçgeni


function chaos(steps)
if nargin ~= 1 % default setting
steps = 1000;
end
clf; % clear screen
axis square;
hold on; % overlay plot (all points on the same image)
a = [0;0]; % reference points
b = [50;100];
c = [100;0];
spielpkt = rand(2,1)*100; % choose starting point randomly

Continue reading

matlabsorua

Matlab GUI Kullanarak Excelden Veri Okuma ve Yazma

Uygulamada İki farklı figür kullanılmış ve aralarında veri transferi yapılmıştır. Harf Notu ver butonuna basılınca input dialog kutusu açılıp harf notu aralıkları istenmektedir ve ok butonuna basıldığında ilk figür silinip ikinci figüre geçmektedir. Kullanılan microsoft excell dosyasının ismi sonuc.xlsx dir.

Continue reading