Matlab Length Fonksiyonunu Yazmak – Try Catch Öneği

Matlabda try-catch kullanımına bir örnek olsun diye hazırlanmış bir örnektir.

Length fonksiyonu : verilen bir dizinin uzunluğunu bulmak için kullanılır. Bu fonksiyonu hiç kullanmadan verilen bir dizinin uzunluğunu bulan matlab programını yazınız.

Continue reading