Etiket arşivi: c# examples

Girilen m ve n degerleri arasındaki mükemmel sayıları bulan C# console uygulaması

Girilen m ve n degerleri arasındaki mükemmel sayıları bulan C# console uygulaması


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace mukemmel_sayilar
{
  class Program
  {

   static bool mukemmel_mi(int sayi)
    {

     // girilen sayı mukemmel mi diye bakar
    

      int toplam = 0;
      for (int i = 1; i < sayi; i++)
        if (sayi % i == 0)
          toplam += i;
      if (toplam == sayi)
        return true;
      else
        return false;

    }

  static void mukemmel_sayilari_bul(int baslangic, int bitis)

  // verilen dedeğerler arasındaki sayılara bakıp eğer sayı mukemmel ise ekrana sayıyı yazdırır
     {

      for (int i = baslangic; i <= bitis; i++)
      {

        if (mukemmel_mi(i)) 
          Console.WriteLine(i.ToString());
      }

    }

    static void Main(string[] args)
    {

      Console.WriteLine("bir baslangic degeri giriniz :");

      int bas =Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("bir bitis degeri giriniz :");
      int son = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("\n" + bas +" ile " + son +" arasindaki mukemmel sayilar :");
      Console.WriteLine("---------------------------------------------"); 

      // girdigim değerler arasındaki sayılar mükemmel mi diye bakıyorum
      mukemmel_sayilari_bul(bas,son);

      Console.WriteLine("\n"); //aşağı satıra kaydırmak için 
      Console.Read(); // ekranda dursun diye

    }
  }
}