Matlab – Pisagor Dik Üçgenleri

Kenarları {a,b,c} şeklinde verilen dik üçgenin kenar uzunlukları toplamı p=a+b+c olsun. Özel olarak p=120 alınırsa, (pisagor bağıntısından dolayı) {20,48,5}, {25,45,51},{30,40,50} olmak üzere sadece 3 dik üçgen bu şartı sağlar.

Continue reading