Android Studio Gradle Nedir?

1- Gradle nedir?

Gradle Android uygulaması geliştirme aşamalarını otomatize eden bir build sistemidir. Daha önce Maven kullananlar için Gradle’ı kullanmak çok daha kolay olacaktır. Gradle test, debug ve release işlemlerini daha kolay hale getirmektedir. Android için tercih edilmesinin sebebi de içinde xml, resim ve font dosyaları gibi Android projesinde gereken diğer bileşenleri barındıran paketlerin oluşturulabilmesidir. Yani Maven projelerinde sadece Java içerebilen .jar çıktıları kullanılabilirken Gradle’da içerisinde Java, resim, font ve xml içeren .aar çıktıları kullanılabilirsiniz. Bu yazıda Gradle’ın bütün özelliklerini değil, en basit haliyle bir proje geliştirmek için bilinmesi gereken özelliklerini paylaşacağım. En başta anlamaya ve kullanmaya çalışırken çok zorluk çekebilirsiniz ama ilerde işinizi çok kolaytıracağından emin olabilirsiniz.

Continue reading

Agile ( Çevik Yazılım Geliştirme ) Nedir?

AGILE

Yazılım projeleri yaşam döngüleri boyunca kaynakların doğru kullanılmaması, yanlış önceliklendirmeler ve müşteri taleplerinin doğru anlaşılamaması nedeni ile başarısızlık tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. The Standish Group’un 2009 yılı Chaos Report’una göre yazılım projeleri dünya genelinde %68 oranında başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu durum, Avrupa ve Amerika’daki büyük şirketleri, üretkenliği daha yüksek projeler üretmek üzere çeşitli yöntemleri denemeye yöneltmiş ve çoğu şirket yönetimde ve uygulamada en başarılı buldukları Agile (çevik) yazılım geliştirme yaklaşımlarını benimsemişlerdir.

Continue reading

Scrum Metodolojisi Nedir?

Scrum Nedir ?

(engl. “itişip kakışma“), yazılım Mühendisliği’nde bir uygulama geliştirme yöntemidir. Bu geliştirme yönteminin temel özelliği gözlemci, geliştirmeci ve tekrara dayalı olmasıdır. Birçok modern yazılım projesinin oldukça karmaşık olduğu ve en baştan tümünü planlamanın zor olacağı şeklindeki bir varsayımdan hareket eder. Bu karmaşıklığı üç ilke ile azaltmaya çalışır. Continue reading