Matlab Length Fonksiyonunu Yazmak – Try Catch Öneği

Matlabda try-catch kullanımına bir örnek olsun diye hazırlanmış bir örnektir.

Length fonksiyonu : verilen bir dizinin uzunluğunu bulmak için kullanılır. Bu fonksiyonu hiç kullanmadan verilen bir dizinin uzunluğunu bulan matlab programını yazınız.

Continue reading

c++ : Bir sınıftaki 50 üstü not alan öğrencilerin sayısı ve not ortalamasını yazdıran program

c++ : Bir sınıftaki 50 üstü not alan öğrencilerin sayısı ve not ortalamasını yazdıran program

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int n,sayac=0;
    double toplam=0;
    cout< <"kac ogrenci var? :";
    cin>>n;
    double notlar[100];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout<<i<<". ogrenci notu : ";
            cin>>notlar[i];
        toplam+=notlar[i];
    }
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if(notlar[i]>50) sayac++;
    }
    cout< <"50 ustu not alan ogrenci sayisi ="<<sayac<<endl;
    cout<<"ortalama = "<<toplam/n<<endl;
    system("pause");
}

JAVADA KALITIM NEYMİŞ?

Merhaba Arkadaşlar ; bu yazımda java da inheritance ( kalıtım ) konusu üzerinde  durmak istedim . Java da kalıtım nedir buradan başlayalım . Inheritance ; bir sınıfta tanımlanmış değişken / metodların bir diğer sınıfa olduğu gibi aktarılmasıdır . Tüm özelliklerini kalıtım aldığı sınıfa aktarır .  Özet olarak bir sınıftan , alt bir sınıf oluşturmaktır inheritance .

Continue reading