Kategori arşivi: C# Kod Örnekleri

C# Do While Döngüsü ile tam bölenlerin bulunması

Kullanıcıdan istenen 10 sayı içerisinden, 100 den küçük sayıların toplamını ekrana yazdıran, 200 den büyük sayıların ise tam bölenlerini ekrana yazdıran c# uygulaması aşağıdaki gibidir.

 

c# do while

 

class Program
{
private static ArrayList iki_yuzden_buyuklerin_listesi =new ArrayList();
private static int toplam = 0; //100 den küçükleri toplayacağım
private static int sayac = 0; //10 sayı için sayaç ile sayacam

private static void sayilari_al_ve_atamalari_yap()
{
do // aşağıdakileri yap
{
int gecici_sayi; // girilen sayıyı tutmak için
sayac++; // her işlemdesayacımı arttırıyorum 10 olana kadar
adim1: // kullanıcı sayı yerine başka karaktergirerse buraya getireceğim
Console.Write(sayac + ". Sayıyı Giriniz : ");
string girilen_karakter = Console.ReadLine(); //kullanıcıdan sayı istiyorum

try // sayı mı diye bakacağim
{
gecici_sayi = Convert.ToInt32(girilen_karakter); // girilen karakteri sayıya çeviriyorum
}
catch (Exception) // eğer hata verirse
{
Console.WriteLine("Hatalı Giriş Yaptınız");
goto adim1;
}

// sayıları almayı bitirdim

if (gecici_sayi > 100) // eğer sayı 100 den büyük ise
{
toplam = toplam + gecici_sayi; // toplama ekledim
}
else if(gecici_sayi>200) // sayı 200 den büyük ise
{
iki_yuzden_buyuklerin_listesi.Add(gecici_sayi); // listeye ekledim
}
}
while (sayac < 10); // sayaç ondan küçük olduğu mühdetçe
}

private static void tam_bolenleri_yazdir(int bolenleri__istenen_sayi)
{

Console.Write(bolenleri__istenen_sayi + " nın tam bölenleri : ");

for (int i = 1; i <= bolenleri__istenen_sayi; i++)
//istenen sayıya kadarbtün sayıların tam bölenlerine bakacağım
{
if (bolenleri__istenen_sayi % i == 0) // eğer tam bölünüyorsa ekrana yazdırıyorum
{
Console.Write("\t"+i);
}
}
Console.WriteLine();
}

static void Main(string[] args) //ana fonksiyon
{
sayilari_al_ve_atamalari_yap();

Console.WriteLine("100 den küçük sayıların toplamı : " +toplam);

for (int i = 0; i < iki_yuzden_buyuklerin_listesi.Count; i++)
{
int bakilacak_sayi = Convert.ToInt32(iki_yuzden_buyuklerin_listesi[i]);
tam_bolenleri_yazdir(bakilacak_sayi);
}

Console.Read();
}
}

Yararlı olması dileği ile.
MUHAMMET ÇAĞATAY

C# ile çalışan sistem uygulamalarını kapatmak

GörevYöneticisi

Merhaba arkadaşlar, bir projemde çalışan uygulamayı kapatmam gerekmişti. belki siz de ihtiyaç duyabilirsiniz diye paylaşma gereği duydum. Önce resimdeki gibi arayüzünüzü tasarlayın, bir tane tabcontrol ve 2 tane listbox bulunmakta.

Bilgisayarda çalışan programların listesine ulaşmak istiyorsak

using System.Diagnostics;

import ediyoruz.

daha sonra çalışan programları listelemek için aşağıdaki döngüyü kuruyoruz :


foreach (Process p in Process.GetProcesses("."))
      {
        if (p.MainWindowTitle.Length > 0)//görev çubuğunda gösterilen uygulamalardır.
        {
          ListViewItem item = new ListViewItem();
          item.Text = p.ProcessName.ToString();
          item.SubItems.Add(p.MainWindowTitle.ToString());
          listView1.Items.Add(item);
        }
        else //Arka planda Çalısan uygulamaları getirir.
        {
          ListViewItem item = new ListViewItem();
          item.Text = p.ProcessName.ToString();
          item.SubItems.Add(p.SessionId.ToString());
          item.SubItems.Add(p.Id.ToString());
          listView2.Items.Add(item);
        }
      }

Program Başlatma :


Process.Start(textBox1.Text); //Program Başlatmanın Yolu. Basit Değil mi ? :))</i>

Program Kapatma :


foreach (Process p in Process.GetProcesses("."))//Local Makinedeki Çalısan Programlar
{
if (p.ProcessName.ToString() == ad)
{
p.Kill(); //Seçilen Programı kapatır</i>
}
}

Yararlı Olması Dileği İle

kaynak : http://burakbaskak.blogspot.com.tr/2011/09/c-ile-gorev-yoneticisi.html

c# dizilerde kaydırma uygulaması


Girilen sayı kadar dizi içindeki elemanları sağa kaydıran c# uygulaması

 


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication21
{

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {

    int[] dizi={22,33,65,98,4,14};
    int[] dizi2 = new int[dizi.Length];

    Console.WriteLine("sayi gir : ");
    int sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

    for (int i = 0; i < dizi.Length-sayi; i++)
    {
      dizi2[i] = dizi[i+sayi];

    }

    // sondakileri hallettik şimdi baştakiler kaldı

    for (int i = 0; i < sayi; i++)
    {
      dizi2[dizi.Length - sayi+i] = dizi[i];
    }

    //ekrana yazdırma
    Console.WriteLine("ilk dizi : ");
    for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
    {
      Console.Write(dizi[i] + " - ");

    }
    Console.WriteLine("\n dizi 2 : ");
    for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
    {
      Console.Write(dizi2[i] + " - ");

    }

    Console.ReadLine();

  }
}
  }

YARARLI OLMASI DİLEĞİ İLE
MUHAMMET ÇAĞATAY

Girilen m ve n degerleri arasındaki mükemmel sayıları bulan C# console uygulaması

Girilen m ve n degerleri arasındaki mükemmel sayıları bulan C# console uygulaması


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace mukemmel_sayilar
{
  class Program
  {

   static bool mukemmel_mi(int sayi)
    {

     // girilen sayı mukemmel mi diye bakar
    

      int toplam = 0;
      for (int i = 1; i &lt; sayi; i++)
        if (sayi % i == 0)
          toplam += i;
      if (toplam == sayi)
        return true;
      else
        return false;

    }

  static void mukemmel_sayilari_bul(int baslangic, int bitis)

  // verilen dedeğerler arasındaki sayılara bakıp eğer sayı mukemmel ise ekrana sayıyı yazdırır
     {

      for (int i = baslangic; i &lt;= bitis; i++)
      {

        if (mukemmel_mi(i)) 
          Console.WriteLine(i.ToString());
      }

    }

    static void Main(string[] args)
    {

      Console.WriteLine("bir baslangic degeri giriniz :");

      int bas =Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("bir bitis degeri giriniz :");
      int son = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("\n" + bas +" ile " + son +" arasindaki mukemmel sayilar :");
      Console.WriteLine("---------------------------------------------"); 

      // girdigim değerler arasındaki sayılar mükemmel mi diye bakıyorum
      mukemmel_sayilari_bul(bas,son);

      Console.WriteLine("\n"); //aşağı satıra kaydırmak için 
      Console.Read(); // ekranda dursun diye

    }
  }
}