c++ : Bir sınıftaki 50 üstü not alan öğrencilerin sayısı ve not ortalamasını yazdıran program

c++ : Bir sınıftaki 50 üstü not alan öğrencilerin sayısı ve not ortalamasını yazdıran program

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int n,sayac=0;
    double toplam=0;
    cout< <"kac ogrenci var? :";
    cin>>n;
    double notlar[100];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout<<i<<". ogrenci notu : ";
            cin>>notlar[i];
        toplam+=notlar[i];
    }
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if(notlar[i]>50) sayac++;
    }
    cout< <"50 ustu not alan ogrenci sayisi ="<<sayac<<endl;
    cout<<"ortalama = "<<toplam/n<<endl;
    system("pause");
}

Java – Girilen sayıya kadar olan sayıların faktöriyelini bulan program

Java – Girilen sayıya kadar olan sayıların faktöriyelini bulan program

[cc lang=”java”]

package muhammetcagatayblog;
import java.util.Scanner;
public class girilen_sayiya_kadar_olan_sayilarin_faktoriyeli
{
public static void main(String[] args)
{
Scanner sayi = new Scanner(System.in);
System.out.print(“bitis degeri giriniz : “);
double son= sayi.nextDouble();

for(double i=1;iContinue reading

Java – Girilen pozitif sayıya kadar olan sayıların 5 ile bölümlerinin toplamı

Java –  Girilen pozitif sayıya kadar olan sayıların 5 ile bölümlerinin toplamı

 

[cc lang=”java”]
package muhammetcagatayblog;
import java.util.Scanner;
public class soru5_PozitifeKadarSayilar
{
public static void main(String[] args)
{
Scanner klave = new Scanner(System.in);
int n=0;
while(true)
{
System.out.print(“pozitif bir n sayisi giriniz : “);
n=klave.nextInt();
if(n<0)
{
System.out.println(“pozitif girin dedik dimi ? “);
}
else
{
break;
}
}

Continue reading

Java – Girilen 5 basamaklı sayının rakamları toplamını bulan program

Java – Girilen 5 basamaklı sayının rakamları toplamını bulan program

[cc lang=”php”]
package muahmmetcagatayblog;
import java.util.Scanner;
public class girilen_sayinin_rakamlari_toplami
{
public static void main(String[] args)
{

while(true)
{

Scanner klavye = new Scanner (System.in);
System.out.println(“sayı giriniz:”);
int sayi=klavye.nextInt();
if(10000< =sayi && 99999>=sayi)
{
int birler=sayi%10;
int onlar=((sayi-birler)/10)%10;
int yuzler=((sayi-onlar)/100)%10;
int binler=((sayi-yuzler)/1000)%10;
int onbinler=((sayi-binler)/10000)%10;
int toplam=birler+onlar+yuzler+binler+onbinler;
System.out.println(toplam);
break;
}
else
{
System.out.println(“5 basamaklı sayı giriniz !!!”);
}

}

}

Continue reading

c++ örneği ( bakterilerin bölünme zamanı )

 

Soru : Bir bakteri bir saniyede ikiye bölünerek çoğalmaktadır.Bakteri yaşadığı ortamda yetersizlik olduğundan bakteri sayısı 5000 i gectiginde yaşayan bakterilerin 1/3 u hayatını devam ettirememektedir.Bu şartlar altında başlangıçta 1 bakteri olduğu varsayılarak klavyeden girilen bakteri sayısına kaçıncı saniye sonunda ulaştığını bulan c++ programını yaziniz

Continue reading