Aylık arşivler: Eylül 2014

Windows 10 Özellikleri Tanıtıldı

windows-10

 İŞTE MERAKLA BEKLENEN WİNDOWSUN YENİ SÜRÜMÜ WİNDOWS 10 !

windows 10

windows 10

Microsoft uzun süredir pek çok kişinin merakla beklediği yeni Windows sürümünün ismini açıkladı.  herkes windows 9 beklerken, yeni işletim sisteminin adı windows 10 🙂 evet gerçekten de bizi şaşırttıkları için microsoft ve ekibini tebrik ediyoruz 🙂 çok yaratıcı olmuş, kırk yıl düşünsek bulamazdık  🙂

Lafı çok uzatmayacağım, özet geçiyorum :

windows 7 yi birakmayan kullanıcıları çekmek adına başlat menüsü ve metro ekranı birleştirildi, iyi bir adım atmışlar. bir nevi windows 8 ile 7 yi harmanlamışlar, ilk etapta iyi gibi duruyor.

Bugüne kadar yaptığımız en kapsamlı windows sürümü diyor abimiz, deneyip göreceğiz her denilene inanmamak lazım, umarım hata mesajlarını azaltmışlardır.

Terry Myerson, ”Windows 10 doğru cihaz ve doğru zamanda doğru deneyimi sunacak” ifadesini kullandı.  cem abimizi anıp reklam kokan hareketler bunlar diyebiliriz 🙂

Temel Özellikler Aşağıdaki gibidir .

BAŞLAT MENÜSÜ GERİ DÖNDÜ

Windows 10’un arabiriminde dikkat çeken en önemli özellik klasik masaüstü görünümünün korunmuş olması. Özellikle Windows 7 ile olan benzerliği dikkatlerden kaçmıyor. Daha da önemlisi ise Başlat menüsünün sabit bir şekilde yine sol alt bölmede kendine yer bulması denilebilir.

WINDOWS 10 HER CİHAZDA ÇALIŞACAK

Yeni Windows tablet, telefon, televizyon, bilgisayar ve hatta phablet dahil birçok farklı cihazın çalıştırabileceği bir işletim sistemi olacak. Daha da önemlisi bu cihazlar için tek bir uygulama mağazası olacak ve örneğin bilgisayarınızda indirdiğiniz uygulamayı aynı şekilde telefonunuzda da istediğiniz taktirde yükleyebileceksiniz.

CİHAZA ÖZEL ARAYÜZ

Örneğin klavye ve farenin bulunduğu bir bilgisayarı kullanıyorken, Windows 10 size klasik bir masaüstü arayüzü sunacak. Ancak eğer tablet kullanıyorsanız, işletim sistemi tablet moduna geçerek klavyeyi devre dışı bırakacak ve tamamen dokunmatik arayüze odaklı bir görünüme geçecek.

BİR UYGULAMA HER CİHAZDA ÇALIŞACAK

Geliştiriciler geliştirdikleri uygulamaları örneğin telefon için hazırladıklarında bu uygulamalar televizyon, tablet gibi farklı platformlar altında da çalışabilecek ve böylece yazılımcı çok daha geniş kitlelere kısa sürede ulaşabilecek. Windows 8 uygulamaları sadece dokunmatik arayüzde değil, klavye ve fare ile de uyumlu çalışacak.

2015’İN ORTASINDA KULLANICIYLA BULUŞUYOR

Windows 10 ismini taşıyan Microsoft’un yeni işletim sistemi 2015 yılının ortalarına doğru kullanıcılara sunulmuş olacak. Bu akşam tanıtılan Windows henüz test aşamasında olduğundan, Microsoft Windows 10’u deneyen geliştiricilerden geri bildirim alarak yeni işletim sistemindeki pürüzleri gidermeye çalışacak.

Kaynak : http://www.radikal.com.tr/teknoloji/windows_10_resmen_tanitildi-1215741

C# ile çalışan sistem uygulamalarını kapatmak

GörevYöneticisi

Merhaba arkadaşlar, bir projemde çalışan uygulamayı kapatmam gerekmişti. belki siz de ihtiyaç duyabilirsiniz diye paylaşma gereği duydum. Önce resimdeki gibi arayüzünüzü tasarlayın, bir tane tabcontrol ve 2 tane listbox bulunmakta.

Bilgisayarda çalışan programların listesine ulaşmak istiyorsak

using System.Diagnostics;

import ediyoruz.

daha sonra çalışan programları listelemek için aşağıdaki döngüyü kuruyoruz :


foreach (Process p in Process.GetProcesses("."))
      {
        if (p.MainWindowTitle.Length > 0)//görev çubuğunda gösterilen uygulamalardır.
        {
          ListViewItem item = new ListViewItem();
          item.Text = p.ProcessName.ToString();
          item.SubItems.Add(p.MainWindowTitle.ToString());
          listView1.Items.Add(item);
        }
        else //Arka planda Çalısan uygulamaları getirir.
        {
          ListViewItem item = new ListViewItem();
          item.Text = p.ProcessName.ToString();
          item.SubItems.Add(p.SessionId.ToString());
          item.SubItems.Add(p.Id.ToString());
          listView2.Items.Add(item);
        }
      }

Program Başlatma :


Process.Start(textBox1.Text); //Program Başlatmanın Yolu. Basit Değil mi ? :))</i>

Program Kapatma :


foreach (Process p in Process.GetProcesses("."))//Local Makinedeki Çalısan Programlar
{
if (p.ProcessName.ToString() == ad)
{
p.Kill(); //Seçilen Programı kapatır</i>
}
}

Yararlı Olması Dileği İle

kaynak : http://burakbaskak.blogspot.com.tr/2011/09/c-ile-gorev-yoneticisi.html

Bazı Matematik Terimlerinin İngilizceleri

matematik

Matematiksel Teknik İngilizce Dersi Alan Arkadaşlar için :

abelian: abelyen
abelian group: abelyen grup
absolute value: mutlak değer
addition: toplama
algebra: cebir
algebraic numbers: cebirsel sayılar
associativity: birleşme özelliği
axis: eksen

base: taban
basis: taban
binary system: ikilik sayı sistemi
bounded: sınırlı

center: merkez
chinese remainder theorem: çinli kalan teoremi
closed: kapalı
closed set: kapalı küme
coefficient: katsayı
compact: yoğun, tıkız
compact set: yoğun küme, tıkız küme
complex: karmaşık
complex functions: karmaşık fonksiyonlar
complex numbers: karmaşık sayılar
conjugate: eşlenik
connected: bağlantılı
continuous: sürekli
converge: yakınsamak
convergent: yakınsak
cosecant: kosekant
cosine: kosinüs
cosine hiperbolik: hiperbolik kosinüs
cotangent: kotanjant
cross product: çapraz çarpım
cubic equation: üçüncü dereceden denklem
cyclic: devirsel
cyclic group: devirsel grup

decagon: ongen
decimal system: onluk sayı sistemi
dense: yoğun
derivative: türev
determinant: determinant
differentiable: türevli, türevlenebilir
differential equations: türevsel denklemler
discontinuous: süreksiz
discrete mathematics: ayrık matematik
discriminant: diskriminant
divergence: ıraksamak
divergent: ıraksak
dodecahedron: onikiyüzlü

exponential: üstel
exponential function: üstel fonksiyon

factorial: faktöriyel
fast fourier transform: hızlı fourier dönüşümü
field: cisim
fourier series: fourier serisi
fourier transform: fourier dönüşümü
free group: serbest grup
function: fonksiyon
fuzzy: bulanık
fuzzy logic: bulanık mantık

gradient: gradyan
group: grup

heat equation: ısı denklemi
heptagon: yedigen
hexadecimal system: onaltılık sayı sistemi
hexagon: altıgen
homomorphic: benzerbiçimli
homomorphism: benzerbiçimlilik, benzeryapı göndermesi
hyperbola: hiperbol
hypothesis: hipotez

icosahedron: yirmiyüzlü
idempotent: eşkuvvetli
idempotent matrix: eşkuvvetli matris
identity: birim
identity element: birim eleman
identity matrix: birim matris
if: eğer
if and only if: ancak ve ancak
iff: ancak ve ancak
induction: tümevarım
infinite series: sonsuz seri
integer: tamsayı
integers: tamsayılar
integral: integral, tümlev
interval: aralık
inverse: ters
inverse fourier transform: ters fourier dönüşümü
inverse function: ters fonksiyon
irrational: irrasyonel
irreducible: indirgenemez
isomorphic: eşbiçimli
isomorphism: eşbiçimlilik, eşyapı göndermesi

laplace equation: laplas denklemi
laplace transform: laplas dönüşümü
linear: doğrusal
linear equation: doğrusal denklem
linear function: doğrusal fonksiyon
linear transformation: doğrusal dönüşüm
local: yerel
logarithm: logaritma
logic: mantık

manifold: çokkatmanlı
matrix: matris

natural logarithm: doğal logaritma
neighbourhood: komşuluk
nilpotent: sıfırkuvvetli
nilpotent matrix: sıfırkuvvetli matris
nonagon: dokuzgen
nonsingular: tekil olmayan
nonzero: sıfırdışı ya da “sıfır harici”
not differentiable: türevsiz

octagon: sekizgen
octahedron: sekizyüzlü
octal system: sekizlik sayı sistemi
open: açık
open interval: açık aralık
open problem: açık soru
open set: açık küme
operation: işlem
ordinary differential equations: adi türevsel denklemler

parabola: parabol
partial differential equations: kısmi türevsel denklemler
partial differentiation: kısmi türev
pentagon: beşgen
permutation: permütasyon
permutation group: permütasyon grubu
polygon: çokgen
polyhedron: çokyüzlü
polynomial: polinom
prime: asal
prime number: asal sayı
proof: ispat
proof by induction: tümevarımla ispat

quadratic equation: ikinci dereceden denklem
quartic equation: dördüncü dereceden denklem

rank: mertebe
rational number: rasyonel sayı
rational numbers: rasyonel sayılar
real: gerçel
real functions: gerçel fonksiyonlar
real numbers: gerçel sayılar
reducible: indirgenebilir
relatively prime: aralarında asal
ring: halka
root: çözüm ya da kök

secant: sekant
series: seri
set: küme
set theory: kümeler kuramı
simple group: basit grup
sine: sinüs
sine hyperbolic: hiperbolik sinüs
singular: tekil
slope: eğim
space: uzay
sporadic groups: seyrek gruplar
square: kare
square matrix: kare matris
squareroot: karekök
subgroup: altgrup
subset: altküme
subspace: altuzay
such that: öyle ki

tangent: tanjant
tangent hyperbolic: hiperbolik tanjant
tetrahedron: dörtyüzlü
theorem: teorem
theory: kuram
topology: topoloji
transcendental: aşkın
transcendental number: aşkın sayı
transformation: dönüşüm
transpose: devrik
triangle: üçgen

unbounded: sınırsız
undefined: tanımsız

vector: vektör

wave equation: dalga denklemi
wavelength: dalgaboyu

x axis: x ekseni

y axis: y ekseni

z transform: z dönüşümü

KAYNAK : https://eksisozluk.com/ingilizce-turkce-matematik-terimleri-sozlugu–218908?nr=true&rf=ingilizce%20turkce%20matematik%20terimleri%20sozlugu

Maple Programlama dili – Sembolik Hesaplama 1

TEMEL SEVYEDE MAPLE KULLANIM KLAVUZU

Maple, bir bilimsel hesap makinesinin yapabildigi her islemi yapmanın yanında, 2 ya da 3 boyutlu grafik çizme, sembolik hesaplamalar yapabilme ve özel cebirsel operatörlerin islemlerini uygulayabilme kapasitelerine sahip bir paket programdır. Maple ve benzeri programlara Bilgisayar Cebiri Sistemleri denir. Maple programı uygun sekilde kullanıldıgında, birçok matematiksel kavramı anlamanızı kolaylastırabilir. Bunun için profesyonel bir maple kullanıcısı olmanız gerekmez. Bu kılavuzda en temel düzeyde de olsa, bir maple kullanıcısı olmanızı saglayacak bazı temel bilgiler derlenmistir.

A) MAPLE ARAYÜZÜ 

Maple, Windows ortamında kullanmaya alısık oldugunuz birçok programa benzer bir arayüze sahiptir.

background1

Bu arayüz, iki ana bölümden olusur;

iPhone 6’daki hata için APLLE özür diledi

 

DAKKA BİR GOL BİR :)

Apple firmasının son ürünü iPhone 6’da kullanılan harita uygulamasında hata ortaya çıktı.

Harita uygulamasında Kanada’nın önemli şehirlerinin yer gösterimi ve isim yazılımında tesbit edilen hata için Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook özür diledi. Cook şirketin internet sitesinden yaptığı açıklamada, “uygulamadaki hata düzeltilinceye kadar Google ya da Noka’nın harita uygulamalarını kullanın” tavsiyesinde bulundu.

Harita uygulamasında Toronto ve Ottawa yanlış yerlerde imlenirken, Edmonton kenti Calgary’nin batısında gösterildi. Uygulamadaki bir başka hata ise, ülkenin diğer bir büyük şehri St.John’s kentinin ismindeki apostrof işaretinin kullanılmaması oldu.

Quebec eyaletine bağlı tarihi Quebec City kenti ise, iPhnone 6’nın harita uygulamasında sadece Quebec olarak olarak gösteriliyor.

Öte yandan internet sitesinden müşteri siparişleri almaya başlayan Apple Kanada, iPhone 6’nın küçük boyu için 7 ila 10 iş günü teslim süresi verirken, talebin en yoğun olduğu büyük ekranlı versiyonu için 3 ila 4 hafta teslim süresi ilan etti.

Kaynnak : Milliyet